මෙම විදුහල්පතිවරයා විසින් පාසලට සපයන දිවා ආහාර වලින් කොටසක්‌ තම කාමරයට ගෙන්වා ගෙන මෙම ශිෂ්‍යයන්ට දෙන බවත් කෑම දෙන්න කතා කර තමන්ගේ හිසේ සුදු වී ඇති කෙස්‌ ගස්‌ ප්‍රථමයෙන් ගලවා ගෙන ඇති බවත් පසුව දරුවන්ව බරපතළ ලිංගික අතවරයන්ට ලක්‌කර ඇති බවත් පොලිස්‌ පරීක්‌ෂණ වලදී අනාවරණය වී ඇත.

විදුහල්පතිවරයා අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය පරීක්‌ෂණ ආරම්භ කර ඇත.

-විජයසිරි විද්‍යාසේකර –