කෙහොම වුණත් මිනිස්සු අඳින පළඳින විදිහෙන්, කතාබහ කරන දේවල් වලින්වත්, සමාජ මාධ්‍ය තුළට දාන ෆොටෝ එකක් තුළින් අපිට මිනිස්සු මනින්න කිසිම අයිතියක් නැහැ. ඒවගේම තමයි අතිශය පෞද්ගලික වු කාරණාවන් අපි විසින් සමාජ මාතෘකාවක් බවටත් පත් කර ගත යුතුත් නැහැ..

ඉතිං අපි හිතුවා හැමෝම දන්න ගොඩක් දෙනෙක්ගෙන් බැණුම් අහන පියුමි ගැන කවුරුත් නොදන්නා කතාවක් කියන්න..ඇය අදින පළඳින , කනබොන විදිහ කුමන ආකාර වුණත් පියුමි හංසමාලි කියන ගැහැණු චරිතය තුළ ජිවමාවන සැබෑ සංවේදී චරිතය පිළිඹිබුවූ අවස්ථා කිහිපයක් අපිට ඇයගේ මහුණු පොතට එක් කළ ඡායාරූප අතරින් දැක ගන්න ලැබුණා.

එම ඡායාරූප පහතින්….